Projecten

New Spring brengt vraag en aanbod bij elkaar op de lokale Afrikaanse markt. New Spring wil verschillend zijn. De basis van het bedrijf wordt gevormd door een directe, commerciële aanpak. Geen eindeloze beleidsplannen, maar resultaatgericht en met voldoende proceskennis naar een vooropgezet doel toewerken. Kennis van bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement, weg- en waterbouw, bouwtechniek, agri- en aquacultuur behoren tot ons portfolio. Geleerd in Nederland, toegepast in Afrika. Daarbij verliezen we de lokale cultuur niet uit het oog. Onze visie dient als leidraad, maar niet als blauwdruk. In goede samenspraak komen we tot een project wat community breed gedragen kan worden. Voor de projecten waar we aan deelnemen geldt dat we redeneren vanuit ‘de man en het plan principe’. New Spring zoekt naar een kloppende business case en een gekwalificeerde projectmanager die het project leidt en tevens verantwoordelijk is.

Children's Ministry

Stichting SAM

Stichting SAM werkt samen met lokale mensen en organisaties om medische zorg te verlenen en deze te verbeteren in afgelegen gebieden in Mozambique.


Youth Ministry

GMF

GMF wilt binnen enkele jaren een toonaangevende leverancier worden van Macadamianoten. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan lokale bewoners. Hierbij hanteren we Bijbelse principes als respect, rechtvaardigheid en een fatsoenlijke beloning, maar ook transparantie, eerlijkheid en het nakomen van beloftes.


Men's Ministry

Maf

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen.


Women's Ministry

RIS

‘Rapale International School commits to provide an excellent, holistic, English education in a Christ honouring environment in which every child is encouraged to fulfill their unique potential.’