De juiste man Voor de projecten waar we aan of in deelnemen geldt dat we redeneren vanuit ‘de man en het plan principe’. New Spring zoekt naar een kloppende business case en een gekwalificeerde, (lokale) projectmanager die het project leidt en tevens verantwoordelijk is. Het juiste plan Zonder duidelijk plan geen project. Zonder (lokale) gekwalificeerde projectmanager geen plan. Bij het doelen stellen houdt New Spring graag het SMART model voor ogen. Beoogde projecten of business cases moeten Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden zijn. De gemeenschap Lokale overheden worden in het plan betrokken om hen te stimuleren om op constructieve wijze mee te werken aan projecten. Corruptie komt lokaal regelmatig voor, maar wordt door ons niet getolereerd. New Spring probeert lokale overheden te wijzen op hun unieke plaats om de lokale gemeenschap tot bloei te brengen. Winsten worden opnieuw geïnvesteerd in lopende of nieuwe projecten.

Beoogde projecten of business cases moeten Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden zijn.

Onze aanpak

We beginnen bij de basis en houden het ‘plan en de man principe’ voor ogen. Zonder duidelijk plan geen project. Zonder (lokale) gekwalificeerde projectmanager geen plan. Bij het doelen stellen houdt New Spring graag het SMART model voor ogen. Beoogde projecten of business cases moeten Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden zijn.

Lokale overheden worden in het opstellen van een projectplan betrokken om hen te stimuleren op constructieve wijze mee te werken aan projecten. Corruptie komt lokaal regelmatig voor, maar wordt door ons niet getolereerd. New Spring probeert lokale overheden te wijzen op hun unieke plaats om de lokale gemeenschap tot bloei te brengen. Winsten worden opnieuw geïnvesteerd in lopende of nieuwe projecten.