New Spring Development

NewSpring Foundation levert een bijdrage aan de bestrijding van armoede in de wereld door het opzetten en steunen van duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Door training, educatie en het stimuleren van bedrijvigheid wil NewSpring Foundation de armoedespiraal doorbreken. Dit gebeurt in de vorm van business projecten die in samenspraak met professionals, lokale overheden en ondernemers tot stand komen. wat: New Spring brengt vraag en aanbod bij elkaar op de Afrikaanse markt. New Spring wil verschillend zijn. De basis van het bedrijf wordt gevormd door een directe, commerciële aanpak. Geen eindeloze beleidsplannen, maar resultaatgericht en met voldoende proceskennis naar een vooropgezet doel toewerken. Kennis van bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement, weg- en waterbouw, bouwtechniek, agri- en aquacultuur behoren tot ons portfolio. Geleerd in Nederland, toegepast in Afrika. Daarbij verliezen we de lokale cultuur niet uit het oog. Onze visie dient als leidraad, maar niet als blauwdruk. In goede samenspraak komen we tot projecten die community breed gedragen kunnen worden.


Onze Missie

het opzetten en steunen van duurzame projecten in ontwikkelingslanden.

Projecten

MAF

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatie -middelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen.

MAF

www.maf.nl


GMF

GMF wilt binnen enkele jaren een toonaangevende leverancier worden van Macadamianoten. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan lokale bewoners. Hierbij hanteren we Bijbelse principes als respect, rechtvaardigheid en een fatsoenlijke beloning, maar ook transparantie, eerlijkheid en het nakomen van beloftes.

GMF

www.gmfmacadamia.comSTICHTING SAM

Stichting SAM werkt samen met lokale mensen en organisaties om medische zorg te verlenen en deze te verbeteren in afgelegen gebieden in Mozambique.

SAM

http://www.sammedic.org


RIS

‘Rapale International School commits to provide an excellent, holistic, English education in a Christ honouring environment in which every child is encouraged to fulfill their unique potential.’

GMF

www.rapaleinternationalschool.orgSeek the kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need.

Matthew 6:33

contact

Image